Trang chủ
Trang chủ > Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

1. Về tài khoản sử dụng (account): Khi đăng ký tài khoản, bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin về tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, số CMND… Đây không phải là những thông tin bắt buộc, nhưng khi có những rủi ro, mất mát sau này, chúng tôi chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết. Những thông tin này sẽ được dùng làm căn cứ để hỗ trợ giải quyết.


Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không phải là thông tin trung thực hoặc không chính xác, chúng tôi có quyền đình chỉ tạm thời để xác minh hoặc chấm dứt việc sử dụng Tài Khoản của bạn và từ chối toàn bộ việc sử dụng Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) tại thời điểm hiện tại hoặc sau này mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

 

2. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép cũng như gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ của website. Mọi hành vi này đều bị xem là những hành vi phá hoại tài sản của người khác và sẽ tước bỏ mọi quyền lợi đối với Tài Khoản người dùng cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

 

3. ECShop.vn có toàn quyền xóa, sửa chữa hay thay đổi các dữ liệu, thông tin tài khoản trong các trường hợp người đó vi phạm những quy định kể trên mà không cần sự đồng ý của người sử dụng.


4. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.


5. Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của thành viên sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.


6. ECShop.vn có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố hay thông báo trước.

 

7. ECShop.vn có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký.


8. ECShop.vn có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập trong 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.


9. Đối với những tài khoản bị khoá, theo quy trình giải quyết khiếu nại, ECShop.vn sẽ chỉ tiếp nhận và giải quyết các khiếu kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày bị khóa.

Copyright © 2005-2018 Thangmangcap.vn, All Rights Reserved.